Vedhogst på øya. Vi har brukt mye tid på å rydde øya og det har gitt mye ved