Det jaktes mye på øya. I hovedsak elg, rådyr og hare, men det har også vært gaupejakt her