Det gamle hjørneskapet i bryggerhuset er tatt vare på.