Prosjekter

Vi har startet jobben med å rehabilitere bygningene på gården. Frem til nå har vi gjort følgende:

- Skiftet tak på låven

- Laget ny utedo

- Byttet tak, kledning og vindu på vognskjulet

- Bygget renseanlegg for vann inn og ut

- Gravd ned nye vann, avløp og strømkabler til alle bygniger

- Bygd om vedskjulet til nytt bakstehus

- Pusset opp bryggerhuset

 

De neste prosjektene:

- Ny kledning på Låven

- Lage uteplass på haugen med kokegrop, bålpanne, bord og benker

- Oppgradere uteområdet rundt bryggerhus og bakstehus

- Lage kjøkkenhage