Trevet var fullt av materialer - og her fant vi vinduet fra kirken som ble revet i 1849.